Müsikaren egüna
1990 - 1999
Müsikaren egüna

1990

« Egiten dügüa besta ttipi bat etxetik ezkapatzeko ? Apaidü bat eta ezagützen dütügün eüskal kantariekin, kantaldi sinple bat, sartzea kitorik ! »
Müsikaren Egüna sortü da !

Müsikaren egüna

1991

Aitzina goatzan, erakusketa bat gehitüz eta lehen Biarnes taldeekin.
Jentea hüillantü da …

On continue, en ajoutant une expo et les premiers groupes béarnais.
Le public est au rendez-vous …

Müsikaren egüna

1992

Erakusketa, herri apaidü, karrika soinü eta animazione, antzerki eta kontzertü, denak hor dira, egünaldi eder batekin !

Expo, repas populaire, musique de rue, théâtre et concerts, tout y est, avec en prime une journée ensoleillée !

Müsikaren egüna

1993

Bretuak  eta Asturianoak dira lehen kanpoko soinü egileak.
Lan handia da Bil Xokoarentako eta Sohütako ikastolak dü orai apaidüa beren gain hartzen.

Les premiers groupes extérieurs viennent de Bretagne et des Asturies.
L’ikastola de Chéraute prend les repas à sa charge, Bil-Xokoa étant très occupé par ailleurs.

Müsikaren egüna

1994

Kanbiamen hanitx bada urte hortan : apaidüa leküko mozkinekin eta talde handi bat horra da Kortsikatik (L’Albinu).
Fresak emendatzen dira eta Bil Xokoak egitüratü behar dü, sos lagüntza galtatzeko.

Beaucoup de changement cette année : le repas est organisé à base de produits locaux et un grand groupe nous vient de Corse (L’Albinu).
Les dépenses augmentent sensiblement et Bil-Xokoa doit se structurer et demander des subventions.
Le temps est beau et le public nombreux.
Denbora ederra eta jente hanitx !

Müsikaren egüna

1995

Arño joan zeikü.
ME sartzen da lehen Arbailletako Kültür Astean.
Artista hanitx : Zeltiar, Kortsikar, Eüskaldün, Okzitano, bai eta ere Afrikano.
Afitxa gaitza, Irlandako More Power To your Elbow taldeak arrakasta handia biltzen dü eta abiatzen dügü haiekin adixkidantza berri bat.

Arño nous a quitté.
Müsikaren Egüna est intégré à la première Semaine Culturelle des Arbailles.
Les nombreux artistes sont Celtes, Corses, Basques, Occitans et Africains.
Grosse affiche cette année et les Irlandais de More Power To Your Elbow (MPE) se font remarquer.
C’est aussi le début d’une longue amitié avec les membres de ce groupe.

Müsikaren egüna

1996

Egitarauaz kanpo diren Junueneko gaüaldiek harrotzen düe herria, Oillarak eta kanpotik jin taldeen üngürüan.

Les animations Off de Junuenia avec Oilarrak et les groupes extérieurs secouent le village !

Müsikaren egüna

1997

« Zeltik soinü egüna » da aurtenkoa : Irlandes, Eskoziar, Bretu, Galiziano eta Asturiano soinü eta dantza taldeekin.
Sohütako ikastola berriaren aldeko CDa aurkezten düe eüskal artistek.

La musique celtique est le thème choisi pour cette édition, avec des groupes de chant et danse Irlandais, Ecossais, Bretons, Galiciens et Asturiens.
Les artistes basques présentent le CD de soutien à l’ikastola Berri de Chéraute

Müsikaren egüna

1998

Hiru egünetako jeialdia bilakatü da ME, « Okzitaniako Herri Kültüra » geiarekin : eztabaida ostiralez, ohizko dantza- kantore neskenegünarekin eta betiko jeia igantez !
Beti Haboro ?

Müsikaren Egüna est devenu un festival de 3 jours avec pour thème la Culture Populaire d’Occitanie, avec débat le vendredi, soirée danse-chant traditionnels le samedi, suivie de la grande fête populaire du dimanche.
Alors, toujours plus ?

Müsikaren egüna

1999

4 egün behar ziren lehen hamarkadaren ospatzeko : « 10 Urte, 10 Oren, 10 Hizkuntza » da urteko geia !
4 egün eta «Irlandes Pub» gaüaldi lüze bat Junuenian !
Egitarau eta jentetze gaitza !

Il fallait bien 4 jours pour célébrer les 10 ans …
…4 jours et une longue soirée « Pub Irlandais » au local de Junuenia !
« 10 ans, 10 heures, 10 langues » est le thème retenu, avec une programmation et une affluence énormes !

Müsikaren egüna
2000 - 2009
Müsikaren egüna

2000

Europa Ekialderat jo dü urte hortako jeiak, Txekiar eta Tzigane sonüekin
Eztabaida azkar eta jentetsü bat ere …

Cap vers l’Europe de l’Est cette année avec des musiciens Tchèques et Tziganes.
Le débat passionnant, a attiré beaucoup de monde…

Müsikaren egüna

2001

Kantuketa erakusketa ederra 2 astez Urdiñarben ezarririk da.
Eztabaida azkar bat aurten ere eta talde hon elibat gogoan dütügü.
Lehen bertso lehiaka proposatürik da.

L’expo Kantuketan dédié au chant s’implante au village pour 2 semaines.
Le débat est encore intéressant cette année et nous retiendrons de cette édition quelques bons groupes.
Un premier concours de bertsu est organisé.

Müsikaren egüna

2002

Kirol, kültür eta filosofia dira eztabaidan Daniel Herrero rugbylari ezagünarekin.
Zer haboro ?
Gospel talde aipagarri bat eta betiko Nikoren trenpüa !

Autour du rugbyman Daniel Herrero, on parle sport, culture et philosophie.
Quoi de plus ?
Un étonnant groupe de gospel et l’éternel dynamisme de notre Niko.

Müsikaren egüna

2003

Kantaldirri da urteko lehen berrikuntza.
Aipatzeko ere sorkuntza lan azkar bat soinü, kantore eta süarekin…
Bestalde, betiko kontzertüak eta giro herrikoia.

Kantaldirri constitue la première innovation de cette édition.
A noter aussi un travail de création avec musique, chant et feux…
On retiendra aussi les habituels concerts et l’ambiance populaire.

Müsikaren egüna

2004

Denbora ederrarekin, iganteko bestak arrakasta handia üken dü.
Talde honak eta eztabaida bat eüskararen geroaz…

Aidé par le beau temps, la fête de dimanche a fait le plein.
De bons groupes musicaux et un débat intéressant sur l’avenir de l’euskara…

Müsikaren egüna

2005

Gerard (Xubero) joan zeikü.
Aurten aipagarri dira : laborantxaz eztabaida jentetsüa, erakusketa desberdinak, goizeko ibilaldia Xiberoko dantza talde güziekin eta Irlandako MPE taldearen ützültzea.

Gérad (Xubero) est décédé.
Cette édition a été marquée par le débat très suivi sur l’agriculture, les diverses expositions, le passe-rues du dimanche matin avec l’ensemble des groupes de danse de Soule et le retour des Irlandais de MPE.

Müsikaren egüna

2006

Jacky joan zeikü.
Eüskal label batetaz mintzatü dira aurten.
Betiko denbora ederra eta arrakasta üken düe soinü taldeek ; eüskaldünen artean, Kortsika, Flandria  eta Kataluñako talde ederrak entzün dütügü.

Jacky nous a quitté.
On a discuté cette année d’un label Pays Basque.
Le temps est au beau et les groupes musicaux ont eu du succès. Autour des Basques, des artistes Corses, Flamands et Catalans étaient présents.

Müsikaren egüna

2007

Denbora txarra igantearekin eta goizanko karrika üngürüa ezeztatürik izan da.
Eztabaida, antzerki eta kantaldi beti bezala ; aurten Italia, Akadia edo Serbiatik jiten dira kanpoko artistak.

Le mauvais temps est arrivé et l’animation du dimanche matin a été annulée.
Débat, théâtre et concerts marquent cette édition avec les artistes venus d’Italie, Arcadie et Serbie.

Müsikaren egüna

2008

Berriz ere ebia dügü igantearekin !
Talde azkarrak beti, 2 mintzaldi-eztabaida, antzerki gaüaldi bat eta beste.
Argentinako kantarixak aipagarri…

Encore la pluie en ce dimanche !
Toujours de bons groupes, 2 conférences-débats, une soirée théâtre et bien d’autres animations.
On gardera en mémoire les chanteuses argentines…

Müsikaren egüna

2009

20 urte eta denbora ederra.
Neskenegüneko Musikal’dia gaüaldiak 20 urte horien bildüma egiten dü, 25 soinülari, 30 kantari eta 15 dantzariekin.
Hiru egüneko jeialdi eder bat, hanitx artistekin.

20 ans et il fait beau !
Le spectacle Müsikald’dia du samedi soir rassemble 25 musiciens, 30 chanteurs et 15 danseurs pour une évocation des 20 éditions passées.
Ce fut une grande fête de 3 jours avec de nombreux artistes.
On continue !

Müsikaren egüna
2010 -2019
Müsikaren egüna

2010

Ebia berriz hor da.
Antzerki, marrazki bizidün, elizan kantaldi eder bat eta iganteko betiko soinü nahasketa dira aipagarri.
Horien artean, gogoan dütügü Kortsikar talde bat, bai eta ere Senegaleko kantari gazte bat…

La pluie est encore au rendez-vous.
Théâtre, film d’animation, kantaldi à l’église, rencontres musicales du dimanche resteront dans nos mémoires.
A noter plus particulièrement un groupe Corse et un jeune chanteur Sénégalais…

Müsikaren egüna

2011

Igante goiza berezia günüan, 2 gertakariekin : pelota Botülüze lehiaka batekin eta bidaje eder eta koloretsü batekin, mündüko dantzen bidez.

Le programme du dimanche matin fut original avec un tournoi de pelote Botülüze et un beau voyage très coloré à travers le Monde grâce à une troupe de danse.

Müsikaren egüna

2012

Denbora izigarri txarra igantearekin eta elektrizitatea moztürik izan da kontzertü denboran !
Goizeko herri kirolak eta arrestiriko kontzertüak ahal bezala iragan dira.
Ostiraleko antzerkiak bete dü Xistera ostatüa eta neskenegüneko pintxo gaüak arrakasta bildü.

Il faisait particulièrement mauvais le dimanche, avec même une coupure d’électricité pendant les concerts.
Les jeux de force basque du matin et les concerts se sont déroulés dans des conditions difficiles.
Le restaurant Chistera était plein le vendredi pour la soirée théâtre et la soirée tapas du samedi a obtenu un beau succès.

Müsikaren egüna

2013

Dantza izan da aurtenko aipagei nausia, neskenegünean bereziki, bi mintzaldi eta ikusgarri-sorkuntza batekin.
Herri kirolariak ere hor ziren igante goizean.

La danse a constitué le thème principal de cette édition avec 2 conférences et un spectacle de création le samedi.
De plus, des jeux de force basque ont été proposés le dimanche matin.

Müsikaren egüna

2014

Müsikaren Egünak 25 urte dütü !
Horren ospatzeko, Bil Xokoak antolatzen dü «25 orenetako Gazte Topaketak», Xiberoko gazte alkarteekin.
Arrakasta handiko jeialdia izan da hau…

Ce sont les 25 ans de Müsikaren Egüna !
Pour cet événement, Bil-Xokoa a organisé 25 heures de rencontres entre jeunes  avec l’aide des associations de jeunes souletins.
Ce fut un franc succès …

Müsikaren egüna

2015

Dominika jun zaikü ürrietan. Zer erran ?
Hor zen orano azken jeialdi hontan lagüntzeko.
Kantorearen egüna izan da neskenegünekoa : eztabaida, Haur Kantü Txapelketa eta « kantorroaz » denentako, gaüan.
Goizean, lehen gerla mündüaleko eüskal preso elibaten kantoreen entzütea honkigarri izan zen.

Dominique nous a quitté. Que dire dans ce cas ?
Il était encore avec nous, pour organiser cette édition.
Le samedi a été consacré au chant : un débat, le concours Haur Kantu Txapelketa suivi d’une soirée chant-karaoké.
C’est avec émotion que nous avons écouté le matin un enregistrement de chant de prisonniers basques lors de la première guerre mondiale.

Müsikaren egüna

2016

Igante arrestiritan, sail berri bat hasi ote dea ?
Europa ützirik, Etiopia eta Kurdistaneko talde entzün dira.
Entzün dügü ere beste soinü eta talde mota elibat…
Gaüan, autobüsak hor ziren « Coucou des Bois »-rat heltzeko…

En ce dimanche après-midi, n’est-on pas entré dans un nouveau cycle musical ?
Loin de l’Europe, ce sont des groupes Kurde et Ethiopien qui étaient programmés.
Nous avons entendu aussi quelques sonorités nouvelles.
Le soir, des autobus ont transporté les fêtards pour une fin de soirée au Coucou des Bois.

Müsikaren egüna

2017

Zine gaüaldi bat dügü ostiralarekin.
Dantza « Txista lehiaketa » eta « Oihaneko zühainetan » diskaren aurkezpenak arrakasta ederra bildü düe.
Herriko bazterrak kanbiatü dira : errensügea elki da eta eskolan freska bat agertü…

Il y a eu une soirée Cinéma le vendredi soir.
Le tournoi de danse « Txista Lehiaketa » et la présentation du CD « Oihaneko Zühainetan » ont remporté un beau succès.
Notre environnement a été transformé : un dragon est sorti de terre et une fresque est apparue à l’école du village.

Müsikaren egüna

2018

Ostiraleko eta neskenegüneko gaüaldiak ohizkoak izan dira.
Iganteak, harrotü dü jentea : goizan, Kautere Balet, Xiberoko dantza arraberritüarekin eta arrestiritan soinü küriosekin !

Les soirées de vendredi et samedi ont été conformes à la tradition de ce festival.
Beaucoup d’innovations le dimanche avec le matin, les danses revisitées de Kautere Balet et l’après-midi des rythmes nouveaux en ce lieu.

Müsikaren egüna

2019

Azkena da !
« Zerbait izanen da ondotik, bena ez da Müsikaren Egüna izanen ! »
Agian…

C’est la Der !
« Il y aura quelque chose après Müsikaren Egüna, mais ce ne sera plus Müsikaren Egüna ».
On y croit !